13 lutego 2020
szmigieldesign | Dlaczego strony internetowe są do siebie tak podobne?

Dlaczego strony internetowe są do siebie tak podobne?

Pasek menu przy­pięty do gór­nej kra­wę­dzi ekranu i peł­no­ekra­nowa foto­gra­fia ze slo­ga­nem i przy­ci­skiem poni­żej. Dla­czego tak wiele stron publi­ko­wa­nych w inter­ne­cie sto­suje podobne i inne, powta­rzalne sche­maty?
11 listopada 2019
szmigieldesign | #3WH, czyli trzecie urodziny Elastycznego Web Hostingu od dhosting

#3WH, czyli trzecie urodziny Elastycznego Web Hostingu od dhosting

Przed­się­bior­stwo, pro­dukty, pie­nią­dze! A może… Part­ner­stwo, przej­rzy­stość i przy­zwo­itość? Czy tak w ogóle można? Czy da się odnieść suk­ces w kon­ku­ren­cyj­nej branży, dzia­ła­jąc ina­czej niż wszy­scy?
23 listopada 2018
Jak wybrać najlepszy hosting dla WordPress? | szmigieldesign

Jak wybrać najlepszy hosting dla WordPress?

Jeżeli szukasz odpowiedniego hostingu dla WordPress i zastanawiasz się, w jaki sposób ocenić i porównać oferty firm hostingowych, to ten artykuł jest dla Ciebie.