Fotografia obliczeniowa

Techniki cyfrowego przechwytywania i przetwarzania obrazu, które wykorzystują obliczenia cyfrowe zamiast procesów optycznych. Fotografia obliczeniowa może poprawić możliwości aparatu fotograficznego lub wprowadzić funkcje, które w ogóle nie były możliwe w przypadku fotografii klasycznej, lub zmniejszyć koszt lub rozmiar elementów aparatu.